Konèksyon•Connection

INDEX

REPOTAJ ODYO SAKS

Tande oswa telechaje repotaj SAKS fè sou jou 12 janvye

Tande oswa telechaje "4 Je Kontre" avèk Pwofèsè Kami Chalmès (Camille Charlmers) sou anivèsè a.

 

Tande oswa telechaje "4 Je Kontre" avèk Pyè Esperans (Pierre Esperance) & Salvatò Sanviktò (Salvatore St Victor)

 

 

 

W ap jwenn plis repotaj SAKS fè isit: http://saks.podbean.com

Retour à la page d'introduction pour Dossier 12 janvier - articles et vidéo

Retounen nan paj entwodiksyon pou Dosye 12 janvye - atik ak videyo